Νηπιαγωγείο

Σκοπός του Νηπιαγωγείου είναι η ολόπλευρη και ισόρροπη ανάπτυξη του παιδιού – σωματικά, συναισθηματικά, νοητικά και κοινωνικά.

Στο νηπιαγωγείο αναπτύσσει την ικανότητα να διατυπώνει τις σκέψεις του, τις επιθυμίες του, τα συναισθήματά του και να περιγράφει τις εμπειρίες του με λογική δομή.

Εξοικειώνεται με τη σχέση των ήχων και των συμβόλων (γράμματα) της γλώσσας μας για την ομαλή μετάβαση από τον προφορικό στο γραπτό λόγο με την αναδυόμενη γραφή και κατανοεί τις βασικές αρχές της ανάγνωσης. Παράλληλα, βελτιώνει τη λεπτή του κινητικότητα και καταλήγει στην άνετη γραφή των γραμμάτων.

Παίζοντας, αναπτύσσουν την παρατηρητικότητά τους, πειραματίζονται και μεταφράζουν τα καθημερινά βιώματα σε μαθηματικές έννοιες, λύνουν προβλήματα της καθημερινότητάς τους και οδηγούνται στη λογικομαθηματική σκέψη. Έτσι, έχοντας συλλάβει το «μηχανισμό» των Μαθηματικών, προσεγγίζουν με μεγάλη ευχέρεια τα αφηρημένα μεγέθη όπως οι αριθμοί, τα σύμβολα και οι πράξεις.

Στο σχεδιασμό των προγραμμάτων μας λαμβάνεται υπόψη η ατομικότητα κάθε παιδιού, τα ενδιαφέροντα και οι ανάγκες του, οι κοινωνικές και πολιτισμικές αξίες και η ανάγκη να αποκτήσει γνώσεις και δεξιότητες για μια ομαλή, δημιουργική και ευτυχισμένη σχολική ζωή, για ένα ανεξάρτητο, αυτόνομο με αυτοπεποίθηση άτομο.

Δίνουμε προτεραιότητα στην ενεργητική, βιωματική και συνεργατική μάθηση και στην ανάπτυξη της κριτικής σκέψης του παιδιού.

Τελειώνοντας το Νηπιαγωγείο, το παιδί έχει αποκτήσει, πλέον, όλες τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για την ομαλή μετάβαση στο Δημοτικό Σχολείο.