Προσχολική Ηλικία

Κύρια πηγή μάθησης για την προσχολική ηλικία είναι το παιχνίδι, μέσα από το οποίο το παιδί εκφράζεται, δημιουργεί και κοινωνικοποιείται.

Στο πλούσιο σε ερεθίσματα περιβάλλον μας τα παιδιά θέτουν προβληματισμούς, κάνουν υποθέσεις, πειραματίζονται, αξιολογούν και ανακαλύπτουν βιωματικά τη γνώση. Η προσέγγιση των θεμάτων γίνεται με  διαθεματικότητα, την ολιστική δηλαδή αντίληψη της γνώσης μέσα από διαφορετικούς επιστημονικούς τομείς και γνωστικά αντικείμενα, όπως η γλώσσα, τα μαθηματικά, η μελέτη περιβάλλοντος, οι κοινωνικές και φυσικές επιστήμες, η δραματική τέχνη, τα εικαστικά και η μουσική.

Στην προσχολική ηλικία το παιδί θα αποκτήσει Κοινωνικές, Συναισθηματικές και Γνωστικές Δεξιότητες:

Αυτοαντίληψη και αυτοεκτίμηση Το παιδί θα καταφέρει να γνωρίσει τον εαυτό του, τις δυνατότητες και τα όριά του, να ελέγξει το σώμα του και τη συμπεριφορά του, να αυτοεξυπηρετείται, να εκφράζει τις απόψεις του και να τις τεκμηριώνει, να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες και να αυτενεργεί.

Αναγνώριση, έκφραση και διαχείριση συναισθημάτων Το παιδί θα εξασκηθεί να ελέγχει και να διαχειρίζεται τα συναισθήματά του, να επιδεικνύει υπομονή και επιμονή, να βελτιώσει τις  δυνατότητες προσαρμογής του, να ελέγχει τις παρορμήσεις του και να αντιμετωπίζει τις δυσκολίες με αισιοδοξία και ελπίδα.

Δεξιότητες επικοινωνίας. Το παιδί θα καθοδηγηθεί να συνειδητοποιήσει τα όρια και τους κανόνες που διέπουν τις ανθρώπινες σχέσεις, να μάθει να ακούει και να κάνει διάλογο, να δέχεται και να ακολουθεί όρια και κανόνες, να συνεργάζεται και να δέχεται διαφορετικές απόψεις, να μοιράζεται με τους άλλους, να επιδρά αμφίδρομα με το περιβάλλον που ζει, να δείχνει ενσυναίσθηση και σεβασμό στις ανάγκες των άλλων.

Αντιμετώπιση αγχογόνων καταστάσεων Το παιδί θα ξεπεράσει φοβίες, εμμονές, εξαρτήσεις, το άγχος της αλλαγής περιβάλλοντος και της καθημερινής ρουτίνας και την προσκόλληση σε συγκεκριμένα άτομα.

Αναπτύσσει  πρωτοβουλίες μέσα σε οργανωμένο περιβάλλον και συνειδητοποιεί την αμφίδρομη σχέση ατόμου και ομάδας, κυριαρχώντας και ελέγχοντας παράλληλα τον εαυτό του. Μαθαίνει να συμπεριφέρεται σωστά, να εργάζεται, να βοηθά, να δέχεται τη βοήθεια που του προσφέρεται, να πειθαρχεί και να προχωρεί στη δημιουργία διαπροσωπικών σχέσεων.

Τα παιδιά ενθαρρύνονται να διηγούνται, να περιγράφουν, να εξηγούν και να ερμηνεύουν, να συζητούν και να επιχειρηματολογούν, να εμπλουτίζουν το λεξιλόγιό τους, να διαμορφώνουν κώδικα συμπεριφοράς και να υιοθετούν υγιεινούς τρόπους ζωής.